EkonomiaWartość portfela kredytów dla firm ponad 77 mld zł i najwyższy zysk brutto w sektorze. Bankowość korporacyjna Banku Pekao podsumowuje I półrocze

Wartość portfela kredytów dla firm ponad 77 mld zł i najwyższy zysk brutto w sektorze. Bankowość korporacyjna Banku Pekao podsumowuje I półrocze

Materiał partnera
Bank Pekao
Bank Pekao / Źródło: Materiały prasowe
Dodano 3
Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wartość portfela kredytów brutto dla przedsiębiorstw Banku Pekao S.A. przekroczyła 77 mld zł i była o 8 proc. wyższa niż rok wcześniej, a uwzględniając kluczowe kredyty korporacyjne - o 10 proc. wyższa. Dzięki temu, Pekao osiągnęło najwyższy zysk brutto segmentu korporacyjnego w polskim sektorze bankowym. Do nowych klientów korporacyjnych trafiło 1,5 mld zł finansowania, a kwotą 2 mld zł sfinansowano nowe projekty samorządowe.

Mamy kompetencje na polskim i międzynarodowym rynku w zakresie finansowania dużych, złożonych transakcji oraz finansowania specjalistycznego – fuzji i przejęć, finansowania strukturalnego czy wykupów lewarowanych. To pozwala nam utrzymywać i umacniać pozycję lidera w bankowości korporacyjnej. Naszą mocną stroną jest również bankowość transakcyjna, trade finance i usługi powiernicze. We wszystkich tych obszarach wypracowujemy konsekwentne wzrosty. Nie tylko zapewniamy bieżące finansowanie rozwoju polskich firm, ale też wspieramy ich ekspansję międzynarodową– mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Udział w największych transakcjach w Polsce. Pekao nie tylko miało najwyższy zysk brutto bankowości korporacyjnej wśród banków w Polsce, ale i jeden z najwyższych wolumenów depozytów klientów korporacyjnych. Te liczby to między innymi zasługa udziału w finansowaniu największych na polskim rynku transakcji i przedsięwzięć. Wśród transakcji, które kredytował Bank Pekao, znalazło się m.in. finansowanie budowy najwyższego kompleksu biurowego w Unii Europejskiej – VARSO, zakup hotelu Sheraton w Warszawie przez Patron Capital Partners, finansowanie eksploatacji złóż na Morzu Norweskim przez Grupę Lotos, refinansowanie dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa czy budowa największej farmy wiatrowej w Polsce.

Lider na rynku obligacji korporacyjnych. Pekao utrzymało pozycję niekwestionowanego lidera rynku średnioterminowych emisji obligacji dla przedsiębiorstw przeprowadzonych na polskim rynku w pierwszej połowie 2019 r., zwiększając swój udział do 40 proc. Bank uczestniczył we wszystkich największych benchmarkowych emisjach korporacyjnych, w tym dla spółek z branży energetycznej, wydobywczej, deweloperskiej i telekomunikacyjnej.

Na koniec II kwartału 2019 r. Pekao posiada ponad 20-proc. udział w rynku wyemitowanych nieskarbowych papierów dłużnych ogółem, w tym 21 proc. w segmencie organizacji emisji obligacji korporacyjnych, 24 proc. w segmencie organizacji papierów dłużnych banków oraz 23 proc. w organizacji emisji obligacji komunalnych. Za swoje osiągnięcia na rynku obligacji w Polsce Bank Pekao był kilkukrotnie nagradzany przez GPW, w tym m.in. za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2018 r.

Samorządy z finansowaniem od Pekao. Bank Pekao utrzymujepozycję lidera w zakresie obsługi i finansowania polskiego sektora publicznego. W tym obszarze ważną część stanowi finansowanie projektów i inicjatyw na poziomie samorządów, na które w pierwszym półroczu 2019 bank przeznaczył ponad 2 mld zł. Łączna wartość finansowania największych projektów sektora publicznego przekroczyła w ciągu ostatnich sześciu lat 24 mld zł, co przyczyniło się do poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

Rekordowe dynamiki w faktoringu i leasingu. Pekao ma również dla firm kompleksową ofertę w zakresie faktoringu i leasingu, która cieszy się ich uznaniem. W pierwszym półroczu 2019 r. bank odnotował w faktoringu dochody o 45 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, zaś średni wolumen był o 60 proc. wyższy. Dwucyfrowa była również dynamika wzrostu w dochodach z leasingu (+19 proc. r/r) przy szybko rosnącym średnim wolumenie (+26 proc. r/r). Aż 75 proc. tego wolumenu zostało wygenerowane przez średnich klientów korporacyjnych (MID). To m.in. dlatego segment ten jest jednym z priorytetów prowadzonego przez Pekao projektu „Client Value Management” (Korporacja 2.0). Celem projektu jest wzmacnianie relacyjności biznesu, indywidualnego podejścia do klienta i oferty produktów w bankowości korporacyjnej.

Ekspansja zagraniczna dzięki Pekao. Ważnym obszarem bankowości korporacyjnej w Banku Pekao jest wsparcie przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej. Bank nawiązał współpracę z PolChambers (Polskimi Izbami Handlowymi za Granicą) oraz kontynuował kooperację z BGK i KUKE tworząc dla firm dopasowane i często innowacyjne produkty, pozwalające wyjść poza polski rynek. Na początku roku Bank Pekao otworzył linię gwarancyjną dla stoczni Crist z gwarancjami KUKE, później prefinansował kontrakt eksportowy polskiej firmy na budowę tłoczni gazu w Estonii, a w maju udzielił finansowania zagranicznemu nabywcy pociągów polskiej Pesy. Konsekwentny rozwój widać również w zakresie obsługiwanych transakcji: liczba obsługiwanych płatności importowych wzrosła o 10 proc. (6,5 proc. wartościowo), zaś eksportowych wzrosła o 29 proc. (18 proc. wartościowo).


Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 27 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.

/ Źródło: Bank Pekao S.A.
/ jba

Czytaj także

 3
 • Polska IP
  O to właśnie chodzi.
  Dodaj odpowiedź 1 0
    Odpowiedzi: 0
  • PATRIOTA IP
   Super wiadomość.
   Dodaj odpowiedź 1 0
     Odpowiedzi: 0
   • REALISTA IP
    PKO SA -------->nie ma się czym chwalić , ostatnio zmieniliście autoryzację przelewów z Tokena na  Peo-pay
    oraz SMS-y które są płatne 0.20 PLN .
    Pobieracie opłaty za prowadzenie rachunku ,obsługę karty i jeszcze 20 groszy wyłudzacie --WSTYD !!!
    Nie każdy posiada tel. z ANDROID-em lub OS. aby obsługiwać aplikacje Peo-pay .

    Ja jestem stary mój tel. również jest stary i jest to dobra para.

    Kazimierz Marcinkiewicz stary wziął młodą Izabell i co z tego wyszło ?

    PKO SA -->darujcie sobie te pochwały waszej działalności .
    Dodaj odpowiedź 1 0
      Odpowiedzi: 0

    Czytaj także