Kraj"Wiwat Moniuszko!" na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego

"Wiwat Moniuszko!" na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego

Pałac Prezydencki
Pałac Prezydencki / Źródło: Wikimedia Commons
Dodano 11
Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczął się otwarty koncert „Wiwat Moniuszko!”. To pierwsza edycja nowej akcji pary prezydenckiej – Narodowe Granie. Celem tej akcji jest popularyzacja polskiej muzyki i upamiętnienie wybitnych polskich kompozytorów. W niedzielę, dokładnie w dwusetną rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, będzie Polakom towarzyszyć jego twórczość.

Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w godz. 12.00-18.00 wystąpią artyści reprezentujący różnorodne style i gatunki muzyczne, inspirowane twórczością Stanisława Moniuszki (m.in. orkiestry symfoniczne, utwory jazzowe, folkowe itp.).

"Przypadająca 5 maja 2019 r. 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki to szczególnie ważne święto dla polskiej kultury (…) To znakomita okazja, by przypomnieć sobie dorobek artysty i uczynić z jego wspaniałych dokonań trwały element fascynującej opowieści o dziejach polskiej muzyki” – napisał prezydent w przesłaniu do uczestników i organizatorów uroczystości.

/ Źródło: Prezydent.pl
/ kga

Czytaj także

 11
 • NIEWIARYGODNE PROSTACTWO IP
  TO JEST WIOCHA… „ARTYŚCI” - SŁOMA Z BUTÓW : RECHOT! RECHOT! …
  NIEWIARYGODNE PROSTACTWO
  youtube

  Żarty z Tupolewa, Żołnierzy Wyklętych czyli rechot "Wysokiej Kultury"

  youtube

  Ale jaja Rozdanie Orłów i to, co powiedział Maciej Stuh i z czego się śmiał
  Dodaj odpowiedź 1 0
    Odpowiedzi: 0
  • A TYMCZASEM ... IP
   rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys GWARANTUJE, ŻE TA UCZELNIA POD JEGO KIEROWNICTWEM POZOSTANIE NA CZELE ... 5 SETKI UCZELNI NA ŚWIECIE,
   A MOŻE NAWET „AWANSUJE” DO … 6 SETKI!
   Dodaj odpowiedź 3 0
     Odpowiedzi: 0
   • Hydro IP
    Okazjonalne, jednodniowe zainteresowanie sztuką przez PiS jest faktycznie ewenementem. Strażacy są ważniejsi od Stanisława Moniuszki bo dostali peany i transmisję z Rypina na żywo. Żadnego koncertu w Teatrze Wielkim, żadnej wielkiej fety przez MKiDzN jak zwykle.
    Dodaj odpowiedź 0 0
      Odpowiedzi: 0
    • pietruszka IP
     palacprezydenckiinnetypuplacapodatkisejmpowiniplacic
     Dodaj odpowiedź 1 1
       Odpowiedzi: 0
     • Arsenał IP
      ...akcja pary....
      Dodaj odpowiedź 0 1
        Odpowiedzi: 0
      • ad rem IP
       Ukochana aria...

       youtube
       Dodaj odpowiedź 4 0
         Odpowiedzi: 0
       • cadyk z Lelowa IP
        Jak Kaczyński chce przekonać takich jak ja, to musi wykonać jedną, prostą czynność. Wystarczy, że wprowadzi w życie projekt ustawy zaproponowany przez Michalkiewicza. Dla rządu, który ustawę potrafi wprowadzić w życie w ciągu 24 godzin, posiadającego większość parlamentarną w obu izbach oraz prezydenta to pikuś.
        Zrobi to?
        Wszyscy dobrze wiemy, że nie.
        I tu mamy dowód na prawdziwe intencje politycznego cwaniaczka dążącego do realizacji programu Polin.
        23 maja w przedbiegu do najważniejszych wyborów, czyli wybory do Europarlamentu. Kaczyński namawia do glosowania na listę 447. O pardon, coś dodało dwie cyferki.
        Ja wybieram listę numer 1. Żeby sobie nie pluć w twarz, gdy za przyzwoleniem PiS-u będą ograbiać nas żydzi.
        Dodaj odpowiedź 2 5
          Odpowiedzi: 0
        • Nic nie pomoże.... IP
         Ustawa z dnia …… o odpowiedzialności za łamanie praworządności i służbę na rzecz państwa autorytarnego
         Art. 1
         Okres Sejmu VIII kadencji tj. od dnia 12 listopada 2015 r. do ………….. r. uznaje się za okres państwa autorytarnego, w którym prezydent RP, większość sejmowa, powołane przez nią władze państwowe wspólnie i w porozumieniu dopuszczali się łamania Konstytucji i rażących naruszeń praworządności, w tym zwłaszcza świadomego uchwalania przepisów i podejmowania decyzji niszczących instytucje państwowe, dyskryminujących bezpodstawnie grupy obywateli, ograniczających prawa obywatelskie, zagrażających ładowi społecznemu oraz wyrządzających szkody oświacie, obronności i gospodarce kraju.
         Art. 2
         Osoby pełniące w okresie o którym mowa w art. 1 funkcje kierownicze w Państwie tj. prezydent RP, prezes i członkowie Rady Ministrów, marszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie i senatorowie ówczesnej większości parlamentarnej, wojewodowie, funkcjonariusze i urzędnicy służb publicznych oraz pełniące funkcje kierownicze w partii Prawo i Sprawiedliwość, którym udowodniony zostanie udział w naruszeniach praworządności określonych w art. 1 podlegają karze od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Ścigane jest również podżeganie i pomocnictwo.
         Art. 3
         Osoby wymienione w art. 2 niniejszej ustawy, którym udowodnione zostanie naruszanie praworządności określone w art. 1, zostają dożywotnio pozbawione biernego prawa wyborczego, a ich świadczenia emerytalne i rentowe nie mogą przekroczyć najniższych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
         Art. 4
         Partię polityczną o nazwie Prawo i Sprawiedliwość rozwiązuje się niniejszym i wykreśla z rejestru partii politycznych.
         Art. 5
         Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

         Pouczenie :

         Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

         Art. 127. Zamach stanu
         § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,
         podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
         § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,
         podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

         Art. 128. Zamach na organ konstytucyjny RP
         § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,
         podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
         § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,
         podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
         § 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej,
         podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10
         Dodaj odpowiedź 3 5
           Odpowiedzi: 1
         • Prokurator IP
          Ocho, ten co nagminnie łamał konstytucję, rozpoczął kampanię.,.....
          Dodaj odpowiedź 3 7
            Odpowiedzi: 0
          • cadyk z Lelowa IP
           Dodaj odpowiedź 2 2
             Odpowiedzi: 0

           Czytaj także