KrajOrdo Iuris: Profanacja wizerunku Matki Bożej to przestępstwo

Ordo Iuris: Profanacja wizerunku Matki Bożej to przestępstwo

Płock: Profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Płock: Profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej / Źródło: Twitter / Kaja Godek
Dodano 41
W ostatnich tygodniach doszło do licznych profanacji związanych z rozpowszechnianiem zniekształconego wizerunku Matki Bożej, na którym umieszczony został tęczowy logotyp ruchu LGBT. Sprofanowany wizerunek był rozklejany na śmietnikach i szaletach oraz rozrzucany po chodnikach. W związku z licznymi zgłoszeniami docierającymi do Ordo Iuris, Instytut przygotował analizę dotyczącą prawnej oceny dokonywanych znieważeń. W odpowiedzi na narastającą liczbę aktów chrystianofobii Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris opracowało wzór zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych.

W przygotowanej analizie Ordo Iuris wskazuje, że zarówno rozklejanie plakatów ze sprofanowanym wizerunkiem Ikony Jasnogórskiej, jak i ich publikacja w Internecie, spełniają znamiona przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu karnego. Przestępstwo to stanowi występek ścigany z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że organy ścigania mają obowiązek z urzędu wszcząć i prowadzić postępowanie.

Co istotne, zgodność art. 196 k.k. z Konstytucją została potwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny, który podkreślił, że „uczucia religijne, ze względu na ich charakter, podlegają szczególnej ochronie prawa. Bezpośrednio powiązane są bowiem z wolnością sumienia i wyznania, stanowiącą wartość konstytucyjną”. Również Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził, że oprócz zapewnienia swobody wypowiedzi konieczna jest także ochrona uczuć religijnych, zaś obowiązkiem państwa jest zapewnienie pokoju religijnego.

Sprofanowany wizerunek Jasnogórskiej Ikony został opracowany przez znaną aktywistkę związaną z ruchami lewicowymi, Elżbietę P. Rozkleiła ona reprodukcję na śmietnikach i szaletach oraz rozrzuciła przy płockim kościele. Miała być to reakcja na aranżację Grobu Pańskiego w jednym z kościołów w Płocku, przypominającą nauczanie Kościoła na temat aktów homoseksualnych.

Po zatrzymaniu aktywistki przez Policję, zniekształcony wizerunek Matki Bożej zaczął być rozpowszechniany w mediach społecznościowych, używany w formie transparentu podczas manifestacji ulicznych oraz rozklejany w różnych miejscach, w tym na śmietnikach, toaletach publicznych czy na murach Sanktuarium św. Faustyny i klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej w Warszawie. Na fali profanacji pojawiły się także grafiki w sposób obsceniczny zniekształcające wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Zachowania te uderzyły w znaczną część opinii publicznej, przede wszystkim katolików oraz osoby przywiązane do polskiej tradycji kulturowej. Tym bardziej, że środowiska propagujące sprofanowany wizerunek całkowicie błędnie wskazywały na rzekome nawiązania logotypu ruchu LGBT do symboliki biblijnej, przeciwko czemu zaprotestowała zarówno Konferencja Episkopatu Polski, jak i Forum Żydów Polskich.

„Nie ma żadnych wątpliwości, że profanacja wizerunku Czarnej Madonny spełnia wszystkie znamiona przestępstwa obrazy uczuć religijnych. Obowiązkiem prokuratury jest zatem prowadzenie postępowania w tych sprawach. Jest to tym ważniejsze, że jesteśmy aktualnie świadkami narastającej w Polsce chrystianofobii, której należy się zdecydowanie przeciwstawić” – komentuje mec. Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Ordo Iuris.

Pod poniższym adresem można zapoznać się z analizą Ordo Iuris

Pod poniższym adresem można pobrać wzór zawiadomienia

Czytaj także:
"Z Tęczową Maryjką u Brudzińskiego”". Obywatele RP nie odpuszczają

Czytaj także:
Co obraża uczucia religijne Dominiki Wielowieyskiej?

/ Źródło: ordoiuris.pl
/ jfi

Czytaj także

 41
 • skryba IP
  PROFANACJA DEKALOGU. W tym tzw. dekalogu brakuje drugiego przykazania. Czwarte przykazanie dotyczące dnia świętego, zostało zmanipulowane - prawdziwe święto szabat zamieniono na niedzielę. Dziesiąte przykazanie rozdzielono na dwa odrębne przykazania. Prawdziwe przykazania - Księga Wyjścia 20:1-26,
  (Powtórzonego Prawa 4:2) Nie wolno wam nic dodać do tego, co wam nakazuję, ani nic z tego ująć. Przestrzegajcie przykazań Jehowy, swojego Boga, które nakazuję wam spełniać.
  (Przysłów 30:6) Niczego nie dodawaj do Jego słów, bo cię zgani i okażesz się kłamcą. (1 Koryntian 4:6) „Nie wychodźcie poza to, co jest napisane”. (Objawienie 22:18) „Oświadczam każdemu, kto słyszy słowa proroctwa z tego zwoju: Jeżeli ktoś doda coś do tych rzeczy, Bóg doda mu plag zapisanych w tym zwoju,
  Dekalog. Drugie przykazanie - Zakaz wszelkiego bałwochwalstwa. (Wyjścia 20:4) „Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią.
  Dodaj odpowiedź 24 0
    Odpowiedzi: 1
  • Historyk IP
   Z orzecznictwa cytowanego w opinii Ordo Iuris wynika, że dziennikarze rozpowszechniający sprofanowane wizerunki także dopuszczają się obrazy uczuć religijnych. Notorycznie w ostatnich dniach czyniły to portale wPolityce.pl i DoRzeczy. Problem jest, skoro DoRzeczy usunęła mój wcześniejszy wpis , w którym pytałem, czy publikacja sprofanowanego wizerunku to nie profanacja.
   Dodaj odpowiedź 1 0
     Odpowiedzi: 0
   • apokalipsa IP
    wspolczesna inkwizycja!
    satanisci!
    Dodaj odpowiedź 4 1
      Odpowiedzi: 0
    • Teresa IP
     za obraze religijnego kultu Mahometa to cale Eu , na czele z Tuskiem, maszerowalo w Paryzu w ramach protestu . A nasza Czarna Madonne mozna wg. EU i niemrawych polskich politykow obrazac do woli? Bluznic, deptac i rozklejac na srocach Obraz Najswietszej Marii Panny to jest nowoczesne i dopuszczalne? Nie wymaga zgloszenia do prokuratury z urzedu? Ludzie opamietajcie sie!!!!!!!!!
     Dodaj odpowiedź 4 2
       Odpowiedzi: 0
     • nieΠS IP
      Jakiś pracowity cenzor pousuwał większość komentarzy.
      Dodaj odpowiedź 5 1
        Odpowiedzi: 1

      Czytaj także