KrajPogoń za Białorusią

Pogoń za Białorusią

Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu
Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu
Dodano
Białorusini powoli akceptują tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rosja łatwo nie odpuści walki o białoruską duszę

Nasz wschodni sąsiad w ślad za Ukrainą szuka własnej tożsamości. Niemal 25 lat po powrocie Białorusi do sowiecko-wszechruskiej ideologii państwowej powracają nawiązania do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL). Dwie wystawy na zamku w Nieświeżu i w Mińsku wskazu-ją, że mit ten głęboko tkwi w świadomości narodowej białoruskich elit. Teraz, gdy prezydent Aleksander Łukaszenko coraz mocniej zaniepokojony jest wizją wchłonięcia swego kraju przez Rosję, na-wiązania do państwa Giedyminowiczów, a potem Jagiellonów, zyskują ostrożną akceptację Łukaszenkowskiej władzy.

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 24/2019
Artykuł został opublikowany w 24/2019 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ jfi

Czytaj także

O północy z piątku na sobotę (11 na 12 października) rozpoczyna się cisza wyborcza
[Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę (13 października). Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także