KrajPodpisano porozumienie ws. kampanii "Jest nas 60 milionów". Wśród sygnatariuszy tygodnik "Do Rzeczy"

Podpisano porozumienie ws. kampanii "Jest nas 60 milionów". Wśród sygnatariuszy tygodnik "Do Rzeczy"

Inauguracja społecznej kampanii
Inauguracja społecznej kampanii "Jest nas 60 milionów"
Dodano 82
W siedzibie Polskiego Radia odbyła się inauguracja kampanii społecznej "Jest nas 60 milionów". Jej celem jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy oraz wiedzy o Polsce w środowiskach Polonijnych.

Sygnatariuszami porozumienia dot. realizacji kampanii „Jest na 60 milionów” są Senat RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Rada Mediów Narodowych, Polska Agencja Prasowa, TVP Polonia, Polskie Radio S.A. i Tygodnik „Do Rzeczy”. W dzisiejszej konferencji podczas której podpisano porozumienie ws. projektu udział wzięli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Henryk Kowalczyk - minister środowiska i Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólna Polska".

– Wszędzie tam, gdzie są Polacy ważne jest, żeby czuli wieź z narodem. Myślę, że ta kampania posłuży nie tylko upowszechnieniu wiedzy o Polsce, ale będzie też budowała emocjonalną wieź z Ojczyzną. Ona jest bardzo potrzebna – podkreślał podczas konferencji prasowej Henryk Kowalczyk.

Z kolei prezes TVP Jacek Kurski w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał do słów Romana Dmowskiego. – Jesteśmy Telewizją Polską, więc mamy obowiązki polskie. To patetyczne słowa, ale myślę że w tym przypadku bardzo uzasadnione. Jako TVP czujemy misję budowania więzi Polaków mieszkających za granicą z Polską – mówił. Prezes TVP podkreślił, iż misję tę należy realizować w sposób niezwykle wyważony i delikatny, mając na względzie uczucia naszych Rodaków. Wskazywał, że praktycznie nie ma Polaków mieszkających zagranicą, którzy znaleźliby się tam dobrowolnie; wyjeżdżali z uwagi na konieczność ekonomiczną bądź pozostali w swoich domach, a granice się zmieniły. – Dlatego trzeba to zadanie realizować z wielką pieczołowitością i miłością. I TVP tego rodzaju mandat i powołanie w sobie czuje. (...) Będę prosił swoich dziennikarzy, żeby realizować tę kampanie z wielkim wyczuciem, miłością i talentem – mówił Jacek Kurski.

Paweł Lisicki zwrócił uwagę, że tygodnik "Do Rzeczy" jest jedynym prywatnym medium, które zaangażowało się w tę kampanię. Zwrócił jednak uwagę, że bez względu na formę własności, racja stanu jest wspólna dla wszystkich. – A racją stanu jest to, żeby tradycja polska była przekazywana – wskazał. Redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" nawiązał do ataków na Polskę po nowelizacji ustawy o IPN. Przypomniał, że Polacy - bez względu na miejsce zamieszkania - podejmowali wysiłki mające na celu wychwytywanie i prostowanie kłamstw o naszej historii. To - jak podkreślał - pokazało poczucie wspólnoty pomiędzy Polakami. – Mam nadzieję, że ta kampania tę wspólnotę wzmocni – dodał.

Projekt „Jest na 60 milionów” skupia się na poszerzaniu wiedzy o Polonii i Polakach zagranicą oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych poprzez przedstawianie historycznych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań emigracji. W ramach kampanii prezentowany będą także zasługi Polonii dla lokalnych społeczeństw.

Na podstawie porozumienia, stworzone zostaną programy informacyjne poświęcone obszarom edukacji, kultury, historii, nauki, sportu, turystyki i mediów skierowanych zarówno do Polonii i Polaków za granicą, jak i do Polaków mieszkających w Polsce. Jednym z celów kampanii jest również rozpowszechnianie informacji wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą na temat możliwości powrotu do Ojczyzny.

/ Źródło: DoRzeczy.pl / Polskie Radio 24
/ api

Czytaj także

 82
 • PIS😈 IP
  Antychryst

  "Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi" (Łk 21, 8)

  Dzisiejsza Ewangelia znowu zaskakuje. Jezus zapowiada zburzenie świątyni, którą sam cenił i do niej pielgrzymował. Jego proroctwo spełniło się w 70 roku po Chr. , gdy Rzymianie zrównali ją z ziemią. Równocześnie Chrystus ostrzega uczniów przed fałszywymi mesjaszami, a także zapowiada czas dawania świadectwa i odstępstw, czyli prześladowań. Czy słowa Jezusa odnoszą się tylko do tego, co już się wydarzyło? Czy te dramatyczne wydarzenia i prześladowania należą już do przeszłości? Czy nie narażeni jesteśmy na pokusę rozmaitych mesjaszy, którzy, odwołując się do ludzkiego pragnienia pokoju, szczęścia i dobra, obiecują nam złote góry i wybawienie z wszelkich kłopotów.


  Z pomocą przychodzi nam Katechizm Kościoła Katolickiego, który w kilku punktach nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii. Najpierw twierdzi, że Jezus nie był żadnym przeciwnikiem świątyni, ani nie zamierzał jej niszczyć w ramach kary za nieprzyjęcie Go jako Mesjasza. Przeciwnie. Katechizm stwierdza, że "przed swoją męką Jezus (…) zapowiedział w ten sposób znak czasów ostatecznych, które zostaną zapoczątkowane wraz z Jego Paschą (KKK, 585). Trzeba dodać, że dla Żydów świątynia była też obrazem świata, takim mikrokosmosem. Na przykład, menora - świecznik siedmioramienny oznaczał siedem planet widocznych na firmamencie. Zniszczenie świątyni to symboliczny rozpad dotychczasowego świata. I chociaż wyglądało to dramatycznie, zdaniem Jezusa, od tego momentu zaczęła się nowa era w historii ludzkości i zbawienia. Kres świątyni to początek czasów ostatecznych. Koniec świata już się zaczął wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. I będzie "trwał" aż do Jego powtórnego przyjścia na ziemię.

  Podobnie będzie z chrześcijanami i całym Kościołem. Zanim dojdzie do powszechnego zmartwychwstania, wydarzy się coś, o czym chyba nie chcemy w Kościele słuchać, zwłaszcza tam, gdzie nam się powodzi. Chodzi o to, że wszyscy wierzący muszą przejść dokładnie tę samą drogę, co ich Pan. Drogę próby, zwątpień i odrzucenia. Nie powinno więc dziwić, dlaczego Jezus mówi o prześladowaniach uczniów. Stwierdza to również wyraźnie Katechizm, komentując dzisiejszą Ewangelię: "Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących" (KKK, 675). A jednak dziwimy się w Kościele, gdy takie prześladowania się zdarzają albo gdy ludzie porzucają wiarę. Nikt z nas tego nie pragnie i lepiej, żeby ich nie było. Niemniej wolimy Kościół pełen triumfu, znaczenia, ugruntowanej pozycji społecznej, tytułów, całowania po rękach, wpływu na szerokie masy - a to często jest pokusa Antychrysta. Tymczasem Katechizm dodaje: "Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstaniu. Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła" (KKK, 677).

  Na czym jednak polega próba Kościoła, skoro już żyjemy w czasach ostatecznych? Katechizm kontynuuje: "Prześladowanie, które towarzyszy pielgrzymce Kościoła przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod postacią oszukańczej religii (dokładnie "religijnego oszustwa", prz. wł.), dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele" (KKK, 675).

  Antychryst to inaczej diabeł, który sprytnie wykorzystuje nasze, skądinąd słuszne, pragnienie, aby było lepiej. Problem jednak nie w tym, że żywimy takie pragnienie, ale w rozwiązaniach, których oczekujemy, a potem je łatwowiernie przyjmujemy. Religijne oszustwo to próba uporania się z naszymi problemami tylko z pomocą ludzkich środków dostępnych na ziemi, z wykluczeniem Boga, co Kościół nazywa pseudomesjanizmem. W praktyce wygląda to tak, że człowiek znacznie więcej oczekuje od różnych stworzeń niż od samego Boga i staje się bałwochwalcą - odstępuje od prawdziwej wiary, nawet jeśli ustami wyznaje wiarę w Boga.

  Św. Ignacy Loyola też przestrzega w swoich regułach o rozeznawaniu duchów przed pozorami "religijnego oszustwa". I pisze tak: "Anioł zły ma tę właściwość, że się przemienia w anioła światłości [por. 2Kor 11,14] i że idzie najpierw zgodnie z duszą wierną, a potem stawia na swoim; a mianowicie podsuwa jej myśli pobożne i święte, dostrojone do takiej duszy sprawiedliwej, a potem powoli stara się ją doprowadzić do swoich celów" (CD 323). Diabeł odwołuje się najpierw do tego, co w nas dobre - podąża, jak pisze św. Ignacy, za tym, czego pragniemy, potwierdza słuszność tych pragnień, powoli je wyolbrzymia, a następnie czyni nas podatnymi na każde rozwiązanie, nawet jeśli z Bogiem nie mają zbyt wiele wspólnego.

  Antychryst działa wtedy, gdy ktoś obiecuje szybkie i niezgodne z Ewangelią rozwiązania palących ludzkich problemów. Wszelkiej maści totalitarmy, różni uzdrowiciele, autorzy ezoterycznych książek, mających uzdrowić człowieka w oparciu o jego własne moce i możliwości, manipulatorzy żerujący na ludzkiej biedzie, założyciele sekt - to tylko niektóre przykłady.

  Ale Katechizm zwraca uwagę na jedną z najbardziej rozpowszechnionych form bałwochwalstwa, czyli na "polityczną formę świeckiego mesjanizmu" (KKK, 676). Nie chodzi tylko o totalitaryzmy. Gdzie tu kryje się pułapka? Otóż nie w tym, że chcemy budować lepsze społeczeństwa, bardziej zasobne i bezpieczne, lecz w tym, że od polityków oczekujemy nieraz cudownych recept, szybkich reform, jakby oni byli bogami. Łatwo przekroczyć tę granicę, kiedy na rzeczywistość ziemską patrzymy tak, jakby Bóg nie miał w niej nic do powiedzenia i zrobienia. Za czasów Jezusa niektórzy ludzie, mylnie pojmując Jego misję, chcieli Go obwołać królem, aby im dostarczał chleba każdego dnia.

  Często na powtarzającym się w odstępach czasu mechanizmie wygórowanych oczekiwań i następujących po wyborach rozczarowaniach, mają miejsce kolejne zmiany obozów władzy. Pokusa politycznego mesjanizmu pojawia się w świecie, ale także w Kościele. Jezus ostrzega swoich uczniów, aby nie dali się zwieść tym, którzy twierdzą, że można bez Boga stworzyć raj na ziemi. Ale można go również próbować tworzyć, ulegając "pobożnej" pokusie, gdy politycy odwołują się do Boga i religii, ale tak, by Boga nagiąć do własnych celów, choć pozornie wszystko wydaje się w porządku. Obie formy mesjanizmu politycznego są praktycznym zaprzeczeniem wiary

  chrześcijańskiej. I próbą, która przesieje wiarę wielu wierzących.
  Dodaj odpowiedź 2 0
    Odpowiedzi: 0
  • qwerty IP
   KAzdy powod dobry, zeby trzepac kase.
   Dodaj odpowiedź 0 1
     Odpowiedzi: 0
   • tooreck IP
    Może na początek, jak tak Prezes Kurski chce z miłością do nas podchodzić, niech udostępni TVP przez internet dla widzów w USA? Bo od lat jest "niedostępne z uwagi na ograniczenia licencyjne".
    Innymi słowy - talk is cheap (gadanie jest tanie) a efekty z tego będą żadne...
    Dodaj odpowiedź 5 1
      Odpowiedzi: 0
    • zDaleka IP
     Polonii taka ultraprawicowa, gazeta jak DoRzeczy potrzebna jest jak wrzód ...

     Wystarczy poczytać komentarze pełne chamstwa, wulgarności, prymitywizmu, agresji, gróźb aby się przekonać jaką "polskość" Dorzeczy reprezentuje. Wystarczy przeczytać kilka artykułów bulgoczących nienawiścią i nietolerancją takich dziennikarzy jak Ziemkiewicz czy Lisicki aby się przekonać jaka "polskość" DoRzeczy promuje.

     Od takiej "polskości" Polonia chce być jak najdalej, taka "polskość" przyczyniła się do emigracji milionów Polaków.
     Dodaj odpowiedź 6 7
       Odpowiedzi: 1
     • Polska w sercu IP
      Mi się pomysł podoba choć PiSowcem nie jestem 👍🏻
      Dodaj odpowiedź 1 0
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także