KrajPo aferze z Kuchcińskim. Oto plan PiS na uregulowanie lotów

Po aferze z Kuchcińskim. Oto plan PiS na uregulowanie lotów

Michał Dworczyk
Michał Dworczyk / Źródło: PAP / Rafał Guz
Dodano 31
Szef KPRM Michał Dworczyk przedstawił w piątek propozycje uregulowania kwestii lotów najważniejszych osób w państwie. Jeszcze dzisiaj mamy poznać wykaz podróży premiera Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy, że w czwartek Marek Kuchciński wystąpił na konferencji prasowej z Jarosławem Kaczyńskim i ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska marszałka Sejmu. Formalnie ma to nastąpić dzisiaj.

Kuchciński tłumaczył, że nie złamał prawa, ale składa dymisję, bo tego domaga się opinia publiczna. Wcześniej media ujawniły, że polityk zabierał na pokład rządowych maszyn członków swojej rodziny, a także posłów PiS, m.in. Stanisława Piotrowicza.

Za kilka godzin Sejm wybierze nowego marszałka. Kandydatką PiS będzie szefowa MSWiA Elżbieta Witek.

Czytaj także:
Ostry wpis Pawłowicz. Tak podziękowała Kuchcińskiemu

Trzy filary

Tymczasem Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, przedstawił założenia do ustawy, która ma uregulować kwestie związane z lotami najważniejszych osób w państwie. Zmiany w prawie zapowiedział wczoraj Kaczyński.

– W ramach ustawy proponujemy m. in. wprowadzenie centralnego rejestru wszystkich lotów HEAD, zakaz przelotów dla rodzin - poza udziałem w oficjalnych delegacjach, a także złożenie odpowiedzialności na szefa KPRM za ewentualną odmowę realizacji lotu – tłumaczył Dworczyk.

Minister stwierdził, że kluczowe założenia ustawy o organizacji lotów najważniejszych osób w państwie mają trzy filary: jawność, jasne reguły i odpowiedzialność. KPRM zaprasza do rozmów na temat nowego kształtu przepisów wszystkie kluby parlamentarne. "W poniedziałek na 14.00 zapraszam do KPRM szefów wszystkich klubów parlamentarnych do wspólnej pracy nad ustawą. Ponadpartyjnie przygotujmy dobry akt prawny!" – zachęca Michał Dworczyk.

Czytaj także:
PiS może to zrobić na dwóch posiedzeniach? Niespodziewane słowa Kukiza

Gdzie latał Morawiecki

Jak poinformował Dworczyk, po godz. 15:00 na stronie internetowej KPRM zostanie opublikowany wykaz lotów premiera Mateusza Morawieckiego. Obecnie urzędnicy przygotowują to zestawienie, bo jak przyznał minister, wcześniej nie prowadzono centralnego rejestru takich lotów.

Czytaj także:
Samolotem na mecz TVN. Wraca sprawa lotów Donalda Tuska

/ Źródło: DoRzeczy.pl

Czytaj także

 31
 • Przypuszczam, że IP
  wystarczy wsadzić Kuchciola na 10 lat,
  a loty się same uregulują.
  Dodaj odpowiedź 2 0
    Odpowiedzi: 0
  • Dworczyk? To ten as uczciwości z amnezją? IP
   Żenada
   Dodaj odpowiedź 1 0
     Odpowiedzi: 0
   • Nikt- IP
    Polecam:
    http://ciekaweliczby.pl/kprm/

    Pozdrawiam
    Dodaj odpowiedź 4 0
      Odpowiedzi: 1
    • zapytajcie Błaszczaka on musi miec drugą kopię IP
     0
     Warszawa, dnia 25 października 2018 r.
     Poz. 172
     DECYZJA Nr 146/MON
     MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
     z dnia 24 października 2018 r.
     w sprawie „Instrukcji organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie
     w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
     Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony
     Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 12 lit. d i § 2 pkt 14
     rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu
     działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co
     następuje:
     § 1. Wprowadza się do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcję
     organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie w Siłach Zbrojnych
     Rzeczypospolitej Polskiej”, stanowiącą załącznik do decyzji.
     § 2. Traci moc decyzja Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2013 r.
     w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji organizacji lotów oznaczonych statusem
     HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar.
     poz. 4).
     § 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
     Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

     5. Lot statku powietrznego, na którego pokładzie znajdują się:
     1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
     2) Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
     3) Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
     4) Prezes Rady Ministrów,
     5) osoby zgłaszane drogą dyplomatyczną do ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące odpowiednikami osób o których mowa w pkt 1-4, z państw obcych
     – wykonywany w misji oficjalnej, posiada status HEAD.
     6. Status HEAD, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla lotów polskich wojskowych statków powietrznych, nadaje Komendant SOP, który informuje PAŻP1o statkach powietrznych wykonujących lot o tym statusie. Informacje o osobach znajdujących się na pokładzie statku powietrznego przekazują do Komendanta SOP – organizujący lot i realizator lotu nie później niż 1 dzień przed planowanym lotem.
     11. W przypadku występowania rozbieżności między potrzebami organizujących loty a możliwościami ich realizacji Dowódca Generalny RSZ lub Dowódca Operacyjny RSZ (odpowiednio) powiadamia o zaistniałej sytuacji Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej. Na podstawie otrzymanej informacji Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podejmuje stosowne działania koordynujące.
     12. Dysponent limitu nalotu, w ramach przyznanego limitu dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym, może upoważnić inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe do korzystania z wojskowego specjalnego transportu lotniczego do celów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. W przypadku gdy dysponentem statku powietrznego nie jest najważniejsza osoba w państwie, do organizacji lotu stosuje się przepisy odrębne.
     13. Z wojskowego specjalnego transportu lotniczego w ramach przyznanych limitów dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym mogą korzystać także członkowie oficjalnych delegacji oraz personel towarzyszący najważniejszym osobom w państwie i osobom, o których mowa w ust. 12, a także członkowie oficjalnych delegacji przybywających na zaproszenie tych osób.
     14. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych potrzebą niesienia pomocy humanitarnej, żywotnymi interesami lub zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej, z wojskowego specjalnego transportu lotniczego mogą korzystać w ramach przyznanych limitów dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym również osoby inne niż wymienione w ust. 12 i ust. 13. W takim przypadku Minister Obrony Narodowej uzgadnia z dysponentami limitu nalotu, w ramach którego dysponenta limitu będzie wykonywany lot.
     15. Operacje startów i lądowań statków powietrznych wykonujących lot z najważniejszymi osobami w państwie można wykonywać:
     1) na samolotach i śmigłowcach – z lotnisk;
     2) na śmigłowcach – z lądowisk;
     3) na śmigłowcach – z IMSL – nie dotyczy rejonów niebezpiecznych i rejonów
     Dodaj odpowiedź 4 0
       Odpowiedzi: 1
     • ddd65 IP
      2
      Bardzo proszę o pomoc.

      ->pomagam.pl/kulisandrzej
      Dodaj odpowiedź 0 1
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także