KrajSzef klubu PO usłyszy zarzuty?

Szef klubu PO usłyszy zarzuty?

Sławomir Neumann, Grzegorz Schetyna
Sławomir Neumann, Grzegorz Schetyna / Źródło: PAP / Bartłomiej Zborowski
Dodano
Wniosek Prokuratury Krajowej o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Sławomira Neumanna, szefa klubu PO, trafił już do sejmowej Komisji Regulaminowej. Posłowie zajmą się nim na jednym z najbliższych posiedzeń.

Z wnioskiem o uchylenie Neumannowi immunitetu, Prokuratura Krajowa wystąpiła do Sejmu 12 kwietnia. Ma to związek z podejrzeniem nadużycia uprawnień przez Sławomira Neumanna w czasie, gdy w rządzie PO-PSL pełnił funkcję wiceministra zdrowia.

– Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zamierza przedstawić posłowi na Sejm RP Sławomirowi Neumannowi zarzut przekroczenia uprawnień w 2013 r. w związku z kontraktowaniem usług przez mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia – poinformowała nas Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej.

We wrześniu 2013 roku, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Adam T., wypowiedział umowę zawartą z jedną z warszawskich klinik świadczących usługi medyczne w zakresie okulistyki. Umowa przestała obowiązywać 20 grudnia 2013 roku. Powodem jej wypowiedzenia było ujawnienie, że klinika bezpodstawnie pobierała od pacjentów dodatkowe opłaty za usługi medyczne świadczone na podstawie umowy z NFZ. Były one przyjmowane w związku z wszczepianiem osobom cierpiącym na zaćmę rzekomo lepszych soczewek, niż gwarantował kontrakt zawarty z NFZ. Dopłaty były przyjmowane najpierw w formie darowizn, a później jako zapłata za usługi medyczne. Wypowiadając umowę Narodowy Fundusz Zdrowia podkreślił, że klinika nie miała prawa przyjmować jakichkolwiek opłat od pacjentów, bowiem pełen zabieg, włącznie z soczewką, był finansowany przez NFZ.

W 2013 roku klinika przyjęta łącznie ponad 1,6 miliona złotych od pacjentów, podczas gdy za świadczenia te w całości płacił NFZ. Po wykryciu tego procederu Mazowiecki Oddział NFZ zerwał 20 września 2013 roku umowę z kliniką. Umowa – po trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia – przestała obowiązywać 20 grudnia 2013 roku. Mimo to Adam T. - ówczesny dyrektor mazowieckiego NFZ po niespełna dwóch tygodniach, tj. 31 grudnia 2013 r., podpisał z kliniką aneks przedłużający umowę od 21 grudnia na kolejny rok kalendarzowy.

– Zebrany przez prokuratora obszerny materiał dowodowy wskazuje, że podpisanie wspomnianego aneksu było rezultatem niezgodnych z prawem działań ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – Sławomira Neumanna. Już w październiku 2013 r., po wypowiedzeniu wspomnianej umowy, podejmował on działania zmierzające do kontynuowania przez mazowiecki NFZ współpracy z warszawskich kliniką okulistyczną.– informuje prokurator Ewa Bialik. – Te działania polegały nie tylko na rozmowach i nakłanianiu Adama T. – ówczesnego Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie – do kontynuowania umowy, ale także do pozyskania wadliwej interpretacji przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, sporządzonej przez podległych Sławomirowi Neumannowi pracowników – dodaje prokurator.

Zdaniem śledczych podpisanie aneksu do tej umowy pozwoliło warszawskiej klinice na uzyskanie korzyści majątkowej w wysokości 13,5 miliona złotych. Według naszych informatorów wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu Sławomirowi Neumannowi będzie rozpatrzony jeszcze przed wakacjami sejmowymi.

– Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Neumannowi został przekazany do Komisji Regulaminowej. Wcześniej został pozytywnie oceniony przez prawników Kancelarii Sejmu – mówi nasze źródło.

/ Źródło: DoRzeczy.pl
/ jfi

Czytaj także

O północy z piątku na sobotę (25 na 26 maja) rozpoczyna się cisza wyborcza
[Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę (26 maja). Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także