Kraj20 sierpnia 1944. "PASTa zdobyta"

20 sierpnia 1944. "PASTa zdobyta"

Powstanie Warszawskie dzień po dniu
Powstanie Warszawskie dzień po dniu / Źródło: Wikimedia Commons / Powstanie warszawskie / Źródło: Wikimedia Commons/DoRzeczy.pl
Dodano
"W kłębach dymu Niemcy uciekali na najwyższe piętra, aby później zbiec, w popłochu do schronów. Korzystali przytem z izolowanych od ognia studzienki, prowadzącej od szczytu gmachu do piwnicy, zaopatrzonej w specjalną drabinę ratowniczą" – napisano o akcji w budynku PAST-y w "Biuletynie Informacyjnym" z 21 sierpnia.

20 sierpnia to drugi dzień generalnego natarcia sił niemieckich na Stare Miasto. Hitlerowcy prowadzą bombardowania i ostrzał artyleryjski Starówki na wszystkich odcinkach: zachodnim od ul. Długiej i pl. Krasińskich, wschodnim – od Wybrzeża Gdańskiego. Niemcom udaje się wtargnąć z ul. Tłomackie na Bielańską i zająć północną część Banku Polskiego. Po ostrych starciach hitlerowcy przejmują też Pałac Mostowskich.

W nocy z 19 na 20 sierpnia, Powstańcy pod dowództwem rtm. Henryka Roycewicza „Leliwy” podejmują kolejną próbę zdobycia ośmiopiętrowego gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, tzw. PAST-y, przy ul. Zielnej 37/39. W akcji uczestniczą m.in. oddziały z IX zgrupowania rtm. „Leliwy”, pluton szturmowy z kompanii „Koszta”, dwa patrole saperów, kobiecy patrol minerski, dwa patrole miotaczy płomieni, specjalna ekipa straży ogniowej – czytamy na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Walki o budynek PAST-y kończą się sukcesem Polaków, a do niewoli Powstańców dostaje się 121 Niemców z różnych formacji, w tym wielu rannych i poparzonych.

"(…) dn. 20 b.m. o godz. 13-tej został zdobyty gmach Pasty przy ul. Zielnej. 116 ludzi liczyła załoga tej twierdzy niemieckiej, ckm-y, rkm-y i około 50 pistoletów maszynowych, ponadto działko i stokesy. Większość załogi stanowili SS-mani i niemiecka policja. Oni bronili frontu gmachu i obsadzili najważniejsze posterunki ogniowe” – napisano następnego dnia w „Biuletynie Informacyjnym”, w dużym tekście pt. PASTa zdobyta.

20 dnia Powstania, oddziały powstańcze ze zgrupowania „Chrobry II” obsadzają magazyny Hartwiga na rogu Towarowej i Pańskiej.

Tekst powstał na podstawie materiałów Muzeum Powstania Warszawskiego

/ Źródło: DoRzeczy.pl / Muzeum Powstania Warszawskiego/1944.pl/Zbrodnia Niemiecka w Warszawie 1944 r. (WYDAWNICTWO INSTYTUTU ZACHODNIEGO POZNAŃ)/sppw1944.org
/ zma

Czytaj także

O północy z piątku na sobotę (11 na 12 października) rozpoczyna się cisza wyborcza
[Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15)], która potrwa do końca głosowania w niedzielę (13 października). Zakaz obowiązuje także w internecie, w związku z czym, w trakcie ciszy wyborczej w portalu DoRzeczy.pl wyłączona zostanie możliwość dodawania komentarzy.

Czytaj także