KrajDziennikarz "Wyborczej" o błędzie PO: To nie wina "zreformowanego sądu"

Dziennikarz "Wyborczej" o błędzie PO: To nie wina "zreformowanego sądu"

Grzegorz Schetyna, Tomasz Siemoniak
Grzegorz Schetyna, Tomasz Siemoniak / Źródło: PAP / Wojciech Pacewicz
Dodano 40
We wtorek Platforma Obywatelska złożyła pozew w trybie wyborczym przeciw premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Dzień później Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew.

– Sąd uznał, że uczestnik postępowania (premier Mateusz Morawiecki - red) nie spełnia kryteriów wskazanych wskazanych w tym przypisie, a mianowicie, że nie był kandydatem komitetu wyborczego, ani nie posiadał pisemnej zgody pełnomocnika komitetu. A zatem to, że – jak twierdzi wnioskodawca – jest twarzą kampanii samorządowej, w tym trybie nie ma znaczenia – stwierdziła sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska w rozmowie z dziennikarzami, podaje serwis 300polityka.pl.

Pozew dotyczył słów szefa rządu nt. braku inwestycji w drogi i mosty za rządów PO-PSL. – Nasi poprzednicy przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie – mówił premier Morawiecki podczas sobotniej wizyty w Świebodzinie. Szef rządu wskazywał, że koalicja PO-PSL nie realizowała swoich infrastrukturalnych obietnic.

Czytaj także:
Sąd oddalił pozew Platformy. Jest odpowiedź Grzegorza Schetyny

Formę, w jakiej Platforma złożyła pozew, skrytykował dziennikarz "Gazety Wyborczej". Paweł Wroński wskazał: "PO niepotrzebnie zaskarżyła w trybie wyborczym. Jak zgłosili wniosek pisałem, że odrzucą bo Morawiecki nie kandyduje".

Z opinią Wrońskiego nie zgadza się rzecznik PO Jan Grabiec. Polityk nie ma wątpliwości, że sędzia popełnił błąd.

/ Źródło: Twitter
/ bma

Czytaj także

 40
 • Ktoś jeszcze kupuje aborcze gówno IP
  Dajcie spokój z szechterem.
  Tego już nikt nie czyta
  Dodaj odpowiedź 7 0
    Odpowiedzi: 0
  • rolva IP
   ......co, PO-ćmole, nie udało się.......
   Dodaj odpowiedź 19 2
     Odpowiedzi: 1
   • Partia Oszustow * N to totalni debile IP
    I tacy debile z Partii Oszustow * N chca wrocic do koryta. Zero pojecia o prawie , doktoraty dali im za maslo i smietane. Suweren w sadazach ich olewa.
    Dodaj odpowiedź 24 1
      Odpowiedzi: 0
    • Kazik IP
     Idź Grabiec na mecz na stadion w Legionowie. pokaż nabiał. Kibice ci powiedzą co sądzą o tobie.
     Dodaj odpowiedź 33 1
       Odpowiedzi: 0
     • Magda IP
      Wroński strofuje Lisa , więc włącza się Grabarz, ups Grabiec.
      Dodaj odpowiedź 39 1
        Odpowiedzi: 0
      • Bartosz IP
       Wroński , Lis , Lis , Wroński . Jakim trzeba być debilem ( z minimalną przewagą Lisa ) by publicznie okazywać swą umysłową ułomność ?
       Dodaj odpowiedź 41 0
         Odpowiedzi: 0
       • abcde IP
        Grabiec na sędziego. Będzie jeszcze śmieszniej!
        Dodaj odpowiedź 71 1
          Odpowiedzi: 0
        • Allis IP
         Prosze zacząć od siebie i Kopaczowej
         Dodaj odpowiedź 69 1
           Odpowiedzi: 0
         • sialap IP
          o za internetowe kłamliwe śmiecie propagandowe!!
          czytajcie gnidy!!!

          Art. 72. 1. Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie, w rozumieniu prawa prasowego, materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat na radnego lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:
          1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;
          2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;
          3) nakazania sprostowania takich informacji;
          4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;
          5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;
          6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 10.000 złotych na rzecz instytucji charytatywnej.
          2. Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin w postępowaniu nieprocesowym. Sąd może rozpoznać sprawę w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wnioskodawcy lub uczestnika postępowania, pod warunkiem że o terminie rozprawy zostali oni prawidłowo powiadomieni. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie sąd niezwłocznie doręcza osobie zainteresowanej, o której mowa w ust. 1, właściwemu komisarzowi wyborczemu i obowiązanemu do wykonania postanowienia sądu.
          3. Na postanowienie sądu okręgowego, w terminie 24 godzin od jego wydania, służy zażalenie do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny, w składzie trzech sędziów, rozpoznaje zażalenie w postępowaniu nieprocesowym, w trybie i terminie, o których mowa w ust. 2. Na postanowienie sądu apelacyjnego nie przysługuje środek zaskarżenia i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

          Art. 73. 1. Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje prasę, w rozumieniu prawa prasowego, w której ma nastąpić publikacja, oraz termin publikacji.
          2. (skreślony).
          3. W razie odmowy lub niezamieszczenia sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin przez zobowiązanego w sposób określony w postanowieniu sądu, sąd na wniosek zainteresowanego zarządza opublikowanie sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin w trybie egzekucyjnym na koszt zobowiązanego.
          4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 3 i art. 72, przepisu art. 65 ust. 1 nie stosuje się.

          Art. 75. Wykonanie uprawnień wynikających z niniejszej ustawy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez osoby pokrzywdzone lub poszkodowane uprawnień na podstawie przepisów innych ustaw, a w szczególności Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego i Prawa prasowego, wobec osób, których działanie lub zaniechania w toku kampanii wyborczej naruszyło cudze dobra osobiste lub majątkowe.

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Gdzie tutaj jest mowa o tym, że pozywa się kandydata? wręcz to kandydat pełnomocnik komitetu może pozywać osobę, która bluzga gównem czyli kłamstwem - w tym przypadku jest tą osobą premier.

          Sędzia wykazał się uległością dla władzy niczym ta prokurator co umorzyła postępowanie w sprawie pobicia i znieważenia kobiet - gdzie dowody w oczywisty sposób potwierdzały przestępstwo.
          Wstyd i hańba na cały świat za to robi z sadownictwem PiS. Kiedyś to badziewie nie warte stanu sędziowskiego i prokuratorskiego trzeba oczyścić wraz z ich mocodawcami.
          Dodaj odpowiedź 6 68
            Odpowiedzi: 1
          • tvn= "wstajesz i lzesz " IP
           To jest dowód na to że ZŁODZIEJE PO nie mają pojęcia o prawie. A tym bardziej o rządzeniu . Tylko kraść i brać łapówki potrafią
           Dodaj odpowiedź 78 5
             Odpowiedzi: 0
           • Winston IP
            Ten sedzia bedzie siedziec !
            ——————————————

            Anex do programu PO:
            - tego sedziego tez posadzic !!

            Budka - to przeciez wnuk Gomułki
            ..... juz to zapowiedzial !!!!
            Dodaj odpowiedź 66 4
              Odpowiedzi: 0
            • Michalinka IP
             Ciekawe czy jak sędzia skazywal Mariusza Kamińskiego to tez miał gotowca
             Dodaj odpowiedź 61 4
               Odpowiedzi: 0
             • Patriotyczna IP
              O co oni tak usilnie walczą? My nie chcemy takich ciulów przy władzy prawda?
              Dodaj odpowiedź 61 4
                Odpowiedzi: 0
              • LIST DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW PRAWA IP
               19 września 2018
               Wszystkie zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o udostępnienie poniższego listu:
               List otwarty dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych
               My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji wymaganych do pełnienia urzędu sędziego tego Sądu, próby zastraszania sędziów zwracających się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to przykłady braku poszanowania zasad państwa prawnego i wartości leżących u podstaw demokratycznego porządku prawnego. Jako dziekani wydziałów prawa, zobowiązani do kształcenia prawników w duchu szacunku dla prawa i jego wartości, apelujemy do władz Rzeczpospolitej Polskiej o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego. Ich naruszanie prowadzi do niepewności prawa, chaosu i anarchii, będących źródłem napięć społecznych.
               prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
               Dziekan WPiA UJ
               prof. dr hab. Tomasz Giaro
               Dziekan WPiA UW
               dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. UŁ
               Dziekan WPiA UŁ
               prof. dr hab. Marek Michalski
               Dziekan WPiA UKSW
               prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
               Dziekan WPiA UMK
               prof. dr hab. Czesław Martysz
               Dziekan WPiA UŚ
               dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
               Dziekan WPiA US
               prof. dr hab. Karol Kiczka
               Dziekan WPAiE UWr
               prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
               Dziekan WPiA UMCS
               prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
               Dziekan WPiA UZ
               Dodaj odpowiedź 3 69
                 Odpowiedzi: 4
               • Artur IP
                Morawiecki - najlepszy z premierów w polskiej historii. Oby dał radę robić, co robi jak najdłużej!
                Dodaj odpowiedź 66 5
                  Odpowiedzi: 0

                Czytaj także