KrajMaria Dłużewska i Andrzej Kołodziej odznaczeni medalem Pro Bono Poloniae

Maria Dłużewska i Andrzej Kołodziej odznaczeni medalem Pro Bono Poloniae

Maria Dłużewska i Andrzej Kołodziej odznaczeni medalem Pro Bono Poloniae
Maria Dłużewska i Andrzej Kołodziej odznaczeni medalem Pro Bono Poloniae / Źródło: PAP / Jakub Kamiński
Dodano 1
Medale wręczył szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk.

– Medal, który miałem przed chwilą honor i zaszczyt wręczyć ustanowiony został w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i nosi nazwę "Pro Bono Poloniae". Myślę, że ta dewiza: "Dla dobra Polski", była i jest mottem działania Andrzeja Kołodzieja i Marii Dłużewskiej. Na różnych polach, w różnej formie te święte słowa „Dla dobra Polski, dla dobra Rzeczypospolitej" przyświecają Państwu od dawna i dzięki Wam My, młodsze pokolenie, możemy żyć w wolnym, suwerennym państwie, możemy cieszyć się wolnością. Dziękujemy, że nie zabrakło Wam i wielu obecnym tu na sali – odwagi – mówił Jan Józef Kasprzyk.

– Andrzej Kołodziej przez swoje życie dla dobra Polski, pięknie czynem udowadniał to, o czym powiedział Marszałek Józef Piłsudski na Zjeździe Legionistów w 1927 roku: „Podczas kryzysów strzeżcie się agentów”. Drugi człon tej wypowiedzi, stał się dewizą życia Andrzeja Kołodzieja: „Idźcie swoją drogą, służąc tylko Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym” – wskazał szef Urzędu. – Dziękuję również Marii Dłużewskiej nie tylko za ten film, ale za tak wiele dzieł filmowych, które łączą przeszłość ze współczesnością, bo współczesności bez przeszłości, bez zakorzenienia nie można nie tylko zrozumieć, ale nie wolno jej budować. Współczesność musi być w przeszłości zakorzeniona – dodał.

Wręczenie medali poprzedziło pokaz premierowy filmu "Andrzej Kołodziej. Bardzo polska opowieść". Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka w współpracy z twórczynią dokumentu Marią Dłużewską i producentem filmu – Jarosławem Talachem.

Film, opowiadający o losach Andrzeja Kołodzieja, przybliża okoliczności strajku sierpniowego na Wybrzeżu w 1980 r., a także historię powstania "Solidarności" i okres działalności konspiracyjnej aż do obrad Okrągłego Stołu. W filmie wykorzystano materiały archiwalne i relacje świadków oraz uczestników tych wydarzeń.

Medal "Pro Bono Poloniae" został ustanowiony przez szefa UdsKiOR dla upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyznawany jest osobom fizycznym i prawnym posiadającym "istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie i poza granicami Kraju, kultywowanie oraz popularyzację wiedzy o tradycjach niepodległościowych".

/ Źródło: Twitter / Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Czytaj także

 1
  • Wejher IP
    Szacunek ,szacunek, szacunek . Pracowałem w SKP i cieszę się że mogłem mieć kontakt z takim człowiekiem.
    Dodaj odpowiedź 1 1
      Odpowiedzi: 0

    Czytaj także